เชื่อมโยงข้อมูลสำคัญ
ครบจบในที่เดียว

เพิ่มความสะดวกให้กับทั้งนักศึกษา และผู้ปกครอง พร้อมระบบแจ้งเตือน ช่วยให้ไม่พลาดการสื่อสารสำคัญจากทางวิทยาลัย

คุณลักษณะของแอปพลิเคชัน

ด้วยแอปพลิเคชันนี้ จะได้รับความสะดวกในการดู และติดตามข้อมูลต่างๆ ของตัวนักศึกษาเอง และนักศึกษาในความปกครองทุกคนของผู้ปกครอง และเป็นช่องทางในการสื่อสารกับทางวิทยาลัยด้วยระบบแจ้งเตือน

ดูข้อมูลตารางเรียน

สามารถดูตารางเรียนแต่ละวันได้ทั้งในวันปัจจุบันแบบเรียลไทม์ และตารางเรียนล่วงหน้าในวันอื่นๆ

ดูข้อมูลผลการเรียน

สามารถดูข้อมูลผลการเรียนในภาพรวม หรือแยกรายวิชา ของแต่ละภาคเรียนได้ ตั้งแต่ภาคเรียนแรกถึงปัจจุบัน

บันทึกการเข้าเรียน

สามารถดูข้อมูลการเข้าเรียนรายวิชา รวมทั้งสถิติการเข้าเรียนในภาพรวม ตั้งแต่ภาคเรียนแรกถึงปัจจุบัน

เชื่อมโยงข้อมูล

เพิ่มความสะดวก โดยผู้ปกครองสามารถเชื่อมโยงข้อมูลของนักศึกษาในความปกครองทุกคน รวมกันในหน้าจอเดียว

ดูประวัติย้อนหลัง

ข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บไว้ตั้งแต่ภาคเรียนแรก จนถึงปัจจุบัน ด้วยระบบที่มีความปลอดภัย สามารถดูย้อนหลังได้ตลอดเวลา

การแจ้งเตือน

มีระบบแจ้งเตือนข่าวสารสำคัญ จากทางวิทยาลัยถึงนักศึกษา หรือผู้ปกครอง แบบทันที เช่น การขาดเรียน หรือการแจ้งเตือนสำคัญอื่นๆ

ตัวอย่างหน้าจอ

NKS Connect มีหน้าจอที่ใช้งานง่าย สะดวกในการดูข้อมูลสำหรับ นักศึกษา และผู้ปกครอง

หน้าจอสำหรับแอปพลิเคชัน ของนักเรียน และผู้ปกครอง จะมีส่วนที่คล้าย และต่างกันตามลักษณะการใช้งาน

ในหน้าจอนักเรียน จะมีรายละเอียดเฉพาะบุคคลที่เป็นของภาพเรียนปัจจุบัน ในขณะเดียวกันก็สามารถดูประวัติย้อนหลังได้ ส่วนหน้าจอของผู้ปกครอง ในหน้าจอแรงจะเป็นข้อมูลสรุปของนักศึกษาในความปกครองทุกคนที่ได้ทำการเชื่อมโยงไว้ และเมื่อแตะที่ชื่อของแต่ละคน ก็จะเห็นข้อมูลรายละเอียดของแต่ละคน

ขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งาน

นักศึกษา หรือผู้ปกครองที่จะใช้งานได้จะต้องเป็นนักศึกษาที่มีข้อมูลอยู่ในระบบของทางวิทยาลัยแล้ว และเมื่อทำการดาวน์โหลด และติดตั้งแอปพลิเคชัน สามารถเริ่มต้นใช้งานได้ง่ายๆ ตามขั้นตอนนี้

ลงทะเบียนนักศึกษา

จะต้องกรอกข้อมูลรหัสนักศึกษา และเลขบัตรประจำตัวประชาชน ให้ถูกต้องตรงกับที่ลงทะเบียนไว้กับทางวิทยาลัย

เริ่มต้นใช้งาน

เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถใช้งานได้ทันที ในการดูข้อมูลตารางเรียน ผลการเรียน การเช็คชื่อเข้าเรียน

รับข่าวสารแจ้งเตือน

ทางวิทยาลัยจะมีการส่งแจ้งเตือนข่าวสารสำคัญไปยังโทรศัพท์มือถือที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้

ลงทะเบียนผู้ปกครอง

ผู้ปกครองจะต้องกรอกข้อมูลเลขบัตรประชาชนของตนเอง และของนักศึกษาในปกครอง รวมทั้งรหัสนักศึกษาให้ถูกต้อง

เริ่มต้นใช้งาน

เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สามารถดูข้อมูลได้ทันที หรือสามารถเพิ่มข้อมูลนักเรียนในปกครองคนต่อไปได้

รับข่าวสารแจ้งเตือน

ทางวิทยาลัยจะมีการส่งแจ้งเตือนข่าวสารสำคัญไปยังโทรศัพท์มือถือที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้

ติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ admin@nkstec.ac.th or โทร. 056-222-213